خدمات کلینیک فیزیوتراپی ولنجک

اگر برای دریافت وقت و استفاده از تخفیفات از اینستاگرام اقدام کنید می توانید از ۵ درصد تخفیف بیشتر هم بهره مند شوید

فیزیوتراپی شانه

قبل از تخفیف ۱/۶۰۰/۰۰۰ ريال
بعد از تخفیف ۱/۲۸۰/۰۰۰ ريال

فیزیوتراپی زانو

قبل از تخفیف ۱/۴۰۰/۰۰۰ ريال
بعد از تخفیف ۱/۱۲۰/۰۰۰ ريال

فیزیوتراپی گردن

قبل از تخفیف ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال
بعد از تخفیف ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

فیزیوتراپی کمر

قبل از تخفیف ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال
بعد از تخفیف ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

مبالغ بدون در نظر گرفتن لیزر و مگنت می باشد.

تلفن های تماس :

۰۲۱۲۲۱۷۵۵۰۱
۰۲۱۲۲۱۷۶۷۱۳

ساعت کار:

هر روز۹/۰۰ الی ۲۰/۰۰
پنجشنبه ها ۹/۰۰-۱۴/۰۰

آدرس کلینیک :

ولنجک ، بلوار دانشجو ، بعد از میدان یاسمن ، روبروی پارک نگین ، دی کلینیک ولنجک ، بخش فیزیوتراپی طبقه منفی یک