فیزیوتراپیست

سپتامبر 6, 2022
درمان دردهای سیاتیکی

درمان دردهای سیاتیکی

درمان دردهای سیاتیکی با فیزیوتراپی یکی از موثرترین روشها است که توسط متخصصان ما در مرکز فیزیوتراپی در تجریش به مراجعه کنندگان عزیز ارائه می شود. […]
مارس 29, 2022
تاندونیت شانه

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه التهاب روتاتور کاف یا تاندون دوسر بازو است. روتاتور کاف شما از ماهیچه ها و تاندون های شانه شما تشکیل شده است. آنها استخوان […]
ژانویه 9, 2022
درمان گردن درد

درمان گردن درد

درمان گردن درد با توجه به عامل زمینه ای ، شدت درد ، سن و دیگر شرایط بیمار با روش های مختلفی انجام می گیرد. فیزیوتراپی […]
دسامبر 26, 2021
تمرینات فیزیوتراپی کمردرد

تمرینات فیزیوتراپی کمردرد

تمرینات فیزیوتراپی کمردرد فواید فیزیوتراپی کمردرد می تواند بحدی زیاد و موثر باشد که نیاز به انجام جراحی کاهش دهد. پس از اینکه یک دوره کمردرد […]