بیماری ها

ژانویه 14, 2024
آرتروز کمر

آرتروز کمر

آرتروز کمر ، یک بیماری شایع است که مفاصل و دیسک های ستون فقرات را درگیر می کند. این شایع ترین شکل آرتریت است که میلیون […]
نوامبر 25, 2023
بی اختیاری مدفوع

بی اختیاری مدفوع

بی اختیاری مدفوع یا بی اختیاری روده، به معنای ناتوانی در کنترل دفع مدفوع است. این امر منجر به از دست دادن غیرارادی محتویات روده به‌صورت […]
اکتبر 13, 2023
سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال (CTS) یک بیماری شایع است که دست‌ ها و مچ‌ ها را درگیر می‌کند. زمانی رخ می‌دهد که عصب میانی که از ساعد […]
ژوئن 17, 2023
سندرم مفصل فاست

سندرم مفصل فاست

سندرم مفصل فاست که به عنوان استئوآرتریت مفصل فاست نیز شناخته می شود، یک بیماری دژنراتیو است که مفاصل فاست ستون فقرات را تحت تاثیر قرار […]